bermad

20 מוצרים

מציג 1 - 20 של 20 מוצרים

מציג 1 - 20 של 20 מוצרים
הצג
נווטון השקיה תלת דרכי עם קפיץ ברמד BERMADנווטון השקיה תלת דרכי עם קפיץ ברמד BERMAD
ווסת לחץ ישיר ספיקה נמוכה ברמד 1 צול מתכוונןווסת לחץ ישיר ספיקה נמוכה ברמד 1 צול מתכוונן
מגוף הידראולי ברמד 2 צול בסיסי סדרה 400 IR-405מגוף הידראולי ברמד 2 צול בסיסי סדרה 400 IR-405
מגוף ברמד 2 צול עם נווטון מקטין לחץ סדרה 400 IR 420מגוף ברמד 2 צול עם נווטון מקטין לחץ סדרה 400 IR 420
סולונואיד פולסים תלת דרכי תלת גידי ברמד BERMAD S-985
סולונואיד פולסים תלת דרכי דו גידי ברמד BERMAD S-982
מחשב השקיה ברמד לגינה ולחקלאות - GREEN APP BLUETOOTHמחשב השקיה ברמד לגינה ולחקלאות - GREEN APP BLUETOOTH